Psycholog Piła Logo

Agnieszka Widomska

CERTYFIKOWANY PSYCHOTERAPEUTA, psycholog, socjoterapeuta

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Swoją działalność terapeutyczną poddaję superwizjom. W pracy kieruję się zasadami etyki zawartymi w Kodeksie Etycznym Psychologa oraz Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty. Oferuję pomoc w formie psychoterapii indywidualnej oraz konsultacji psychologicznych osobom dorosłym, młodzieży oraz dzieciom. Proponuję również szkolenia i konsultacje dla osób zajmujących się szeroko rozumianym pomaganiem (np. nauczycieli, pracowników opieki społecznej, służby zdrowia).

PIŁA     CHODZIEŻ   Przydatne linki:   PTPPd     KCP Kraków

Doświadczenie zawodowe

 • od 2012 roku

  Psycholog - psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Psychiatrycznej i Odwykowej w Pile,

 • od 2009 roku

  Psychoterapeuta - psycholog w prywatnym gabinecie psychoterapeutycznym w Pile (od 2018r. również w Chodzieży), 

 • od 2008 roku

  Psycholog w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych,

 • 2007 - 2008

   Terapeuta w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Szkolenia

 • od 2018 roku

  Seminarium teoretyczno-kliniczne prowadzone przez pana Wojciecha Hańbowskiego - psychoanalityka szkoleniowego w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym i w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, członka-korespondenta Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, psychoanalityka dzieci i młodzieży,

 • 2018 rok

  Szkolenia poświęcone psychoterapii dzieci: "Setting w pudełku, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci" i "Poza zasadą pudełka. Zabawa w psychoterapii dzieci",

 • 2014 - 2018

  Seminarium teoretyczno-kliniczne prowadzone przez psychoanalityka szkoleniowego i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego – panią Alicję Bobowską,

 • 2006 – 2010

  Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (ośrodek rekomendowany, m. in. przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej),

 • 2005 - 2007

  Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym,

 • 2006 - 2008

  Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego,

...oraz inne seminaria, szkolenia, konferencje (również międzynarodowe) poświęcone, m. in. psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu, terapii osób z zaburzeniami osobowości borderline.