Psycholog Piła Logo

Początek pracy

Pracę zaczynam od konsultacji. Etap ten trwa od jednego do trzech 50-minutowych spotkań. Mają one na celu sformułowanie problemów zgłaszającej się osoby i rozpoznanie obszarów problemowych przez terapeutę. Prowadzą do zawarcia kontraktu, w którym wstępnie określa się najważniejsze sfery wymagające pracy oraz kwestie formalne (np. częstotliwość spotkań, honorarium, sposób płatności).

Jest to dobry czas, by zadawać pytania i mówić o swoich wątpliwościach, jakie z pewnością nasuwają się osobie, która rozważa decyzję o podjęciu psychoterapii.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia długoterminowa jest pracą nastawioną na głębokie poznanie siebie i zmianę mechanizmów utrudniających funkcjonowanie.

Pracuję w oparciu o teorię psychoanalityczną, teorie relacji z obiektem. Zakładają one wpływ nieświadomości na życie psychiczne i zachowanie. Sprawia ona, że dokonujemy czasem wyborów, których sami nie umiemy uzasadnić. W związku z tym cierpimy zarówno fizycznie, jak i psychicznie, nie rozumiejąc przyczyny. Terapeuta analizując zachowania, myśli, relacje i sny, dociera do ukrytych w nich konfliktów. Czyni to nasze życie i występujące w nim problemy zrozumiałymi, czyli możliwymi do zmiany.

Psychoterapia pozwala przyjrzeć się temu nieświadomemu scenariuszowi, własnym lękom i problemom. W trakcie pracy podejmujemy działania mające na celu zamianę niesprzyjających sposobów funkcjonowania, na bardziej dojrzałe. Daje nam to możliwość życia w świadomy, zamiast nacechowanego przymusem powtarzania, sposób.

Czas trwania terapii nie jest ograniczony, a jedynie wstępnie ustalany zależnie od indywidualnych problemów pacjenta. Może ona trwać kilkanaście miesięcy lub dłużej. Sesje terapeutyczne trwają 50 minut i odbywają się przynajmniej raz w tygodniu.

Metody pracy są dostosowane do możliwości i potrzeb pacjenta. Dzięki temu niemal każdy może odnieść korzyść z psychoterapii. Badania naukowe potwierdzają skuteczność psychoterapii psychodynamicznej. Efekty odczuwalne są również po zakończeniu terapii.

Psychoterapia Piła - Formy Pomocy Gabinetu Idąc