Konsultacje

Psychoterapię zaczynamy od konsultacji. Etap ten trwa od jednego do trzech spotkań. Mają one na celu sformułowanie problemów zgłaszających się osób i wspólne rozpoznanie obszarów problemowych. Prowadzą do zawarcia kontraktu, w którym wstępnie określa się najważniejsze sfery wymagające pracy oraz kwestie formalne (np. częstotliwość spotkań, honorarium, sposób płatności).

Jest to dobry czas, by zadawać pytania i mówić o swoich wątpliwościach, jakie nasuwają się osobom rozważającym decyzję o podjęciu psychoterapii.

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia indywidualna (długoterminowa) jest pracą nastawioną na głębokie poznanie siebie i zmianę mechanizmów utrudniających funkcjonowanie.

Pracuję w oparciu o teorie psychoanalityczne. Zakładają one wpływ nieświadomości na życie psychiczne i zachowanie. Sprawia ona, że dokonujemy czasem wyborów, których sami nie umiemy uzasadnić. W związku z tym cierpimy zarówno fizycznie, jak i psychicznie, nie rozumiejąc przyczyny. Terapeuta analizując zachowania, myśli, relacje i sny, dociera do ukrytych w nich konfliktów. Czyni to nasze życie i występujące w nim problemy zrozumiałymi, czyli możliwymi do zmiany.
Psychoterapia pozwala przyjrzeć się temu nieświadomemu scenariuszowi, własnym lękom i problemom. W trakcie pracy podejmujemy działania mające na celu zamianę niesprzyjających sposobów funkcjonowania, na bardziej dojrzałe. Daje nam to możliwość życia w świadomy, zamiast nacechowanego przymusem powtarzania, sposób.

Czas trwania terapii nie jest ograniczony, a jedynie wstępnie ustalany zależnie od indywidualnych problemów pacjenta. Może ona trwać kilkanaście miesięcy lub dłużej. Sesje terapeutyczne trwają 50 minut i odbywają się przynajmniej raz w tygodniu.

Psychoanalityczna psychoterapia par jest przeznaczona dla osób, które przeżywają w związku kryzysy lub są nieusatysfakcjonowane jakością swojej relacji. Często problemy w intymnych relacjach wiążą się z nieuświadomionymi lękami, obawami, a także traumami doświadczonymi w przeszłości. W sytuacji takiej trudno jest partnerom czy małżonkom słuchać siebie wzajemnie, myśleć o wspólnych sprawach, zapewniać dobrą opiekę własnym dzieciom. Wspólna praca partnerów z terapeutą pozwala lepiej się zrozumieć, mniej obawiać zaangażowania, a w konsekwencji przekłada się na lepszą jakość życia.

Sesje psychoterapii par trwają 60 minut i odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu.

Psychoterapia dzieci jest wskazana w przypadku dzieci, które prezentują różne niepokojące objawy (np. problemy z zachowaniem, wyrażaniem emocji, jedzeniem, snem, itp.). Praca z dziećmi, podobnie jak w przypadku osób dorosłych, polega na badaniu i przepracowywaniu nieświadomych lęków, konfliktów czy barier, jednakże w przypadku dzieci, obok rozmowy, używamy innych sposób komunikacji (głównie zabawy, aktywności twórczej).

Sesje z dziećmi odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i trwają 50 minut. Ponadto, co jakiś czas odbywają się konsultacje z rodzicami.

Superwizja

Są to konsultacje dla osób (lub zespołów czy instytucji) pracujących w zawodach psychoterapeuty, psychologa, pracownika socjalnego, nauczyciela czy wychowawcy, czyli zajmujących się szeroko rozumianym profesjonalnym pomaganiem. Superwizja umożliwia przyjrzenie się swoim trudnościom w pracy z pacjentami (podopiecznymi), a także zrozumienie i nazwanie mechanizmów, które zakłócają funkcjonowanie. Dzięki niej profesjonaliści mogą osiągnąć głębsze zrozumienie trudności swoich pacjentów, a także zrozumieć i poradzić sobie z własnymi, często trudnymi niepokojącymi, uczuciami.

Terminy superwizji są ustalane według potrzeb superwizantów.

Metody pracy są dostosowane do możliwości i potrzeb pacjenta. Dzięki temu niemal każdy może odnieść korzyść z psychoterapii. Liczne badania naukowe – m. in. Leuzinger-Bohleber i. in. (2003), Leichsenring i in. (2005), Sandell i in. (1999, 2000, 2001), Gabbard (1997) potwierdzają skuteczność psychoterapii psychoanalitycznej i psychodynamicznej. Praca długoterminowa w podejściu psychoanalitcznym jest bardziej skuteczna i trwała od krótszych form psychoterapii. Efekty te polegają m. in. na poprawie satysfakcji z życia, polepszeniu relacji, zmniejszeniu liczby hospitalizacji, okresów wyłączenia z pracy, pozytywne zmiany odczuwalne są również po zakończeniu terapii.

Scroll to Top