Agnieszka Widomska

CERTYFIKOWANY PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG, SOCJOTERAPEUTA
Superwizor szkoleniowy Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego
Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Oferuję pomoc w formie psychoterapii indywidualnej osób dorosłych, psychoterapii par oraz psychoterapii dzieci i młodzieży. Swoją pracę poddaję regularnej, cotygodniowej superwizji.

W pracy kieruję się zasadami etyki zawartymi w Kodeksie Etycznym Psychologa oraz Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty.

Proponuję również szkolenia i konsultacje dla osób zajmujących się szeroko rozumianym pomaganiem (np. nauczycieli, pracowników opieki społecznej, służby zdrowia).

Doświadczenie zawodowe

2012 - 2024
poradnia zdrowia psychicznego w Pile
od 2023 roku
współpraca jako superwizor w Centrum Terapii Depresji w Gdyni
od 2009 roku
prywatny gabinet psychoterapeutyczny w Pile i w Chodzieży
2008 - 2018
psycholog w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
2007 – 2008
terapeuta w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Szkolenia

od 2022 roku
kurs superwizorski w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal oraz od 2023 roku szkolenie superwizyjne organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
2019 – 2023
szkolenie z psychoanalitycznej psychoterapii par prowadzone przez brytyjskich psychoanalityków – Mary Morgan i Stanley’a Ruszczynskiego współpracujących z Kliniką Tavistock
2014 - 2021
seminaria teoretyczno-kliniczne prowadzone przez psychoanalityków – Wojciecha Hańbowskiego, Alicję Bobowską, Stefanię Czerniecką-Tomkowiak
2008 – 2010
Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (ośrodek rekomendowany, m. in. przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej)
2005 – 2007
Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
  • studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego,
  • inne seminaria, szkolenia, konferencje (również międzynarodowe) poświęcone, m. in. psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu, terapii osób z różnymi zaburzeniami osobowości, pracy z osobami z rozpoznaną psychozą, pacjentami z doświadczeniem traumy oraz zaburzeniami psychosomatycznymi.

Swoją działalność terapeutyczną poddaję regularnym superwizjom. W pracy kieruję się zasadami etyki zawartymi w Kodeksie Etycznym Psychologa oraz Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty.

Oferuję pomoc psychoterapeutyczną osobom dorosłym, parom, młodzieży oraz dzieciom.
Proponuję również szkolenia, konsultacje, superwizje dla osób zajmujących się szeroko rozumianym pomaganiem (np. psychologów, nauczycieli, pracowników opieki społecznej, służby zdrowia).

Scroll to Top